Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Bestuur

Het bestuur van Ús Koöperaasje is als volgt samengesteld:

Ellen Bruins Slot

Vanuit mijn bestuurlijke ervaring heb ik in de gemeente Ameland ervaren hoe krachtig een energiecoöperatie kan werken. Ook in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er meerdere zeer goed functionerende energiecoöperaties actief, waar ik grote bewondering voor heb. De energietransitie werkt volgens mij het beste met draagkracht van onderop. Dat we met z’n allen hoognodig aan de slag moeten met duurzame oplossingen op het gebied van energie, is voor mij zo klaar als een klontje. Door nauw samen te werken als beweging van lokale energie kunnen we veel bereiken voor ons klimaat, en onze dorpen en steden. Daar zet ik mij dan ook heel graag voor in!

Voorzitter

Tom de Jong

Even voorstellen: Ik ben Tom de Jong en woon samen met Margriet en onze 3 jongens in De Westereen. Als bestuurslid van de agrarische natuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden heb ik  de uitdagende portefeuille ‘energie en klimaat’. Hier is mij ook duidelijk geworden dat de energietransitie alleen kan slagen op basis van goede samenwerking met ideeën van onderop. Daarin past het bieden van perspectief aan de initiatiefnemer, maar ook het afwegen van andere belangen bij het ontwikkelen van een energie-initiatief. Graag draag ik mijn steentje hieraan bij als bestuurslid van Ús Koöperaasje!

Penningmeester

Andries Metz

Ik ben Andries Metz, sinds 2021 bestuurslid bij Ús Koöperaasje. Ik geloof sterk in de coöperatieve samenleving en zet mij dan ook graag in voor professionalisering van energiecoöperaties en om de de positie van energiegemeenschappen te verbeteren.

Ik woon in Buitenpost, maar ik ben van origine een Amelander. Naast mijn rol bij Ús Koöperaasje ben ik bestuurslid bij de Amelander Energiecoöperatie en in de landelijke koepel Energie Samen secretaris van het bestuur. Zo ben ik op alle niveaus met energiecoöperaties en – gemeenschappen bezig.

Ik heb een achtergrond als consultant in de netcongestie, energie- en warmtetransitie. Inmiddels werk ik voor de Fryske Flekspool en werk ik aan verschillende vraagstukken in de energie- en warmtetransitie.

Contact: [email protected]

Verenigingsbureau van Ús

Govert Geldof, Talitha Souverein en Tine Baars
[email protected]

Communicatie van Ús

Astrid Koops-Tippersma