Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen per onderwerp.

Lidmaatschap
Wat moet ik doen om lid te worden?

Ben je nog geen coöperatie maar wil je wel graag eentje oprichten? Neem dan contact met ons op! Ben je al een coöperatie en wil je graag lid worden van Us Koöperaasje en daarmee ook wederverkoper worden van Energie VanOns? Let dan op de volgende eisen:

  • Je bent een coöperatie met statuten en staat geregistreerd bij de KVK
  • Je hebt 21 geregistreerde leden
Hoe start ik een lokale coöperatie?

Het opstarten van een lokale coöperatie is relatief eenvoudig; vorm een bestuur (minimaal drie; voorzitter, secretaris en een penningmeester) en laat het bij een notaris vastleggen. Daarna inschrijven bij de Kamer van Koophandel, en je hebt een coöperatie.  

Kom je er niet uit? Geen nood, neem contact op met ons. Wij geven advies in het traject om een energiecoöperatie op te richten, we organiseren ledenavonden waar je ervaringen kunt uitwisselen of presentaties kunt bijwonen omtrent de coöperatieve beweging en we kunnen je in contact brengen met partijen die jou helpen bij projecten.

Wat is een energiecoöperatie?

Lokale (energie)coöperaties zijn samenwerkingsvormen vanuit de lokale bevolking, met een eigen bestuur en administratie, en erg belangrijk; eigen zeggenschap. De activiteiten kunnen alleen energie gerelateerd zijn, maar ook andere activiteiten zijn mogelijk, denk hierbij aan een moestuin, zorg voor elkaar, ruilen en delen, vervoer, alles is mogelijk. Een coöperatie kent een bestuur en leden, welke regelmatig samen komen om de meningen op een rijtje te zetten en de te bewandelen wegen te bespreken.  

Ús Koöperaasje gelooft in de kracht van lokale coöperaties; elk dorp, elke stad en wijk zijn eigen coöperatie! Samen bepaal je de invulling van de grote opgave die heel Nederland heeft: de energietransitie. Uiteraard sta je er niet alleen voor, samen met meer dan 50 andere coöperaties in Friesland en heel veel professionele partijen gaan we samen deze grote opgave aanpakken.

Ik heb nog veel meer vragen

Neem dan contact met ons op!

Energie VanOns
Wat is Energie VanOns?

Energie VanOns is de coöperatieve energieleverancier van de drie leden: Ús Koöperaasje, Groninger EnergieKoepel en de Drentse Kei. Energie VanOns levert groene stroom en CO2 gecompenseerd gas aan particulieren en bedrijven. Energie VanOns is één van de groenste energieleveranciers van Nederland.

Energie VanOns werkt met lokale energiecoöperaties; zij zijn via de drie leden mede-eigenaar en ook ‘wederverkoper’ van de stroom en CO2 gecompenseerd gas die Energie VanOns levert.

Wat maakt Energie VanOns uniek?

Energie VanOns maakt geen reclame, je zult nooit een reclame spotje op TV zien, op de radio horen of pagina grote advertenties in de krant zien. Energie VanOns gelooft in de kracht van het lokale, iets dat dicht bij je staat – immers niemand kent de omgeving zo goed als de mensen die er in wonen. Vandaar dat Energie VanOns werkt met lokale coöperaties als ‘wederverkoper’. Iemand kan klant worden van Energie VanOns via een lokale coöperatie en de lokale coöperatie ontvangt hiervoor per klant, per jaar, een vergoeding om weer te investeren in de duurzaamheid en leefbaarheid van de eigen omgeving.

Hoe kan ik mij aanmelden als coöperatie?

We gaan er in dit geval van uit dat je een Friese energiecoöperatie (in oprichting) bent. Je kan je aanmelden bij Us Koöperaasje en een verzoek tot lidmaatschap indienen. We maken kennis met elkaar en het bestuur gaat de aanvraag behandelen – indien alles goedgekeurd is dan ben je lid van Us Koöperaasje. Vervolgens brengt Us Koöperaasje jullie in contact met Energie VanOns. Lidmaatschap van Us Koöperaasje is een vereiste om wederverkoper van Energie VanOns te worden.

Kan ik overstappen naar Energie VanOns?

Iedereen in heel Nederland kan overstappen naar Energie VanOns. Dit kan zowel via een lokale coöperatie, zodat zij een vergoeding ontvangen hiervoor, of je kunt direct klant worden. Vul je postcode in en bekijk het overzicht van lokale coöperaties bij jou in de buurt. Vervolgens kun je kiezen om via één van hen klant te worden of om niet via een lokale coöperatie klant te worden van Energie VanOns.

Ik heb een andere vraag over Energie VanOns

Dan verwijzen we je graag door naar de antwoorden op de website van Energie VanOns.

Ús Koöperaasje
Waar vind ik Ús Koöperaasje?

Ús Koöperaasje is inmiddels geworteld in de ‘Fryske mienskip’. Je kunt ons door heel Friesland vinden, vertegenwoordigd door lokale coöperaties. Klik hier voor contact en overige gegevens.

Wie zijn Ús Koöperaasje?

Wij zijn ontstaan uit een enthousiaste, ideologische maar realistische groep mensen die vonden dat de omgang met energie en de structuren zoals we die nu kennen (multinationals, geen zeggenschap en discutabele opwekking van energie) niet meer van deze tijd zijn. In principe zijn wij een vrijwilligers organisatie, maar de snelle groei heeft ook betaald werk met zich meegebracht.

Wij vertegenwoordigen een groot en nog steeds groeiend aantal lokale zelfstandige coöperaties. Deze coöperaties vertegenwoordigen weer een groot aantal leden. Deze achterban is niet door de overheid gestart van bovenaf, maar is ontstaan uit de bevolking zelf. Dit maakt Ús Koöperaasje een belangrijk platvorm om instanties en overheden duidelijk te maken wat de Friese bevolking wil.

Is Ús Koöperaasje een energieleverancier?

Ús Koöperaasje levert zelf geen energie, maar we hebben wel onze eigen energie-leverancier welke we zelf opgericht hebben: Energie VanOns. Deze splitsing is noodzakelijk als we voor onze leden met andere activiteiten aan de slag gaan, en om een objectieve organisatie te blijven.

Kan iedereen lid worden van Ús Koöperaasje?

Alle Friese energiecoöperaties kunnen lidmaatschap van Ús Koöperaasje aanvragen. Het team gaat deze aanvraag begeleiden en het bestuur beordeelt de aanvraag. Het is zelfs verplicht voor energiecoöperaties om lid te zijn van de koepel vóórdat zij de energie van Energie VanOns mogen ‘wederverkopen’.   

Particulieren en bedrijven kunnen niet lid worden van Ús Koöperaasje.

Wat houdt ‘koepelorganisatie’ in?

Us Koöperaasje is een koepelorganisatie, wij hebben samen met onze Groningse (GrEk) en Drentse partners (Drentse Kei) leden in de vorm van lokale coöperaties. Samen met deze leden hebben wij een eigen energie leverancier; Energie VanOns.  

Us Koöperaasje is een coöperatie; een coöperatie is van oudsher een samenwerkingsvorm waarin iedereen gelijkelijk participeert. Het is een transparante ondernemingsvorm en een open structuur met wel de mogelijkheid om bedrijfsmatig te opereren, maar tegelijkertijd een grote inspraak van de leden.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op of lees meer op de pagina Meedoen & kennis.