Oproep nieuwe bestuursleden

Ús Koöperaasje behartigt de belangen van de lokale energiecoöperaties in Fryslân. De energietransitie stelt hen tot 2030 voor de opgave om minimaal 1,15 TWh aan duurzame opwekcapaciteit uit zon en wind van onderop met vrijwilligers uit de Friese wijken en dorpen te realiseren. Deze opgave is een ... Lees meer

Verslag ALV 17 februari 2016

Gisteravond vond de eerste ALV in 2016 van Ús Koöperaasje plaats in de Trilker te Poppenwier. Er stonden veel punten op de agenda, maar het overkoepelende thema was "Hoe gaan we onszelf nog meer op de kaart zetten en het hele dorp klant maken van onze energiecoöperaties?". De avond, bijgewoond ... Lees meer

Pluk van de Petteflet prijsuitreiking Johan Kiewiet

Afgelopen vrijdag 3 april nam winnaar van de Pluk van de Pettefletprijs in Fryslân Johan Kiewiet zijn prijs in ontvangst. Van de jury kreeg hij een cheque van €500 voor de verdere ontwikkeling van zijn project en dingt mee naar de landelijke Pluk van de Pettefletprijs die de Natuur en ... Lees meer

Workshop ‘Energie(besparing) en marketing’ goed bezocht

Op maandag 10 november organiseerde de Energiewerkplaats in samenwerking met Motivaction een verdiepings workshop over ‘Energie(besparing) en marketing’ in Raerd. Het was een inspirerende avond die ons goed liet nadenken over hoe je welke doelgroep moet benaderen. Welke argumenten gebruik je? Wat ... Lees meer