Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Word direct lid

Lid worden van Ús Koöperaasje? Dat kan in 5 simpele stappen.

  1. Neem contact met ons op en vraag naar onze statuten.
  2. We maken kennis en helpen, indien nodig, met het oprichten van een lokale coöperatie.
  3. Opgericht? Neem contact met ons op en geef aan dat jullie coöperatie graag lid wil worden van Ús Koöperaasje.
  4. Stuur ons een overzicht van ten minste 20 leden, een kopie van de statuten en Kamer van Koophandel inschrijving, de contactgegevens en informatie over de coöperatie.
  5. Het bestuur behandelt, na een korte kennismaking, de aanvraag tot lidmaatschap tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Er wordt ter bevestiging een brief gestuurd naar het contactadres van de (nieuwe) coöperatie.

Na ontvangst van onze bevestiging kan het nieuwe lid wederverkoper worden bij Energie VanOns. Wij melden de coöperatie aan bij onze lokale energieleverancier.

Meer informatie?

  • De statuten van de coöperatieve vereniging Enerzjy Koöperaasje Fryslân U.A. zijn opvraagbaar. Vooral Artikel 5 en Artikel 6 zijn belangrijk.
  • Natuurlijke personen (= mensen) mogen geen lid worden van Ús Koöperaasje; wel een vergelijkbare rechtspersoon met een aan de coöperatie vergelijkbare doelstelling. Andere coöperaties dus. Dat is zo geregeld in onze statuten. Hierdoor kunnen wij eventuele winsten doorgeven zonder dat de fiscus individuele leden daarvoor belast. Let wel: een lokale coöperatie is een echt bedrijf met rechten en verplichtingen. Laat je goed adviseren voor je een coöperatie start. Meer informatie, met onder andere voorbeeldstatuten, zijn hier te vinden. Lokale initiatieven die nog geen coöperatie zijn mogen zich aanmelden als aspirant-lid. Zij hebben dan toegang tot de ALV, mogen gebruik maken van de meeste diensten van Ús Koöperaasje en kunnen als wederverkoper opereren voor Energie VanOns. Eventuele marketingvergoedingen worden in dat geval gereserveerd.
  • Stuur een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een lijstje met contactgegevens van vertegenwoordigers naar ons op. De brief kun je naar ons postadres of via de mail versturen. Een persoonlijke kennismaking maakt deel uit van de beoordeling. Stuur een mail met een aantal voorstellen voor data. Binnen 6 weken volgt een antwoord van het bestuur.
  • De contributie wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.
  • Alle (vertegenwoordigers van) leden krijgen uitnodigingen voor bijeenkomsten en officiële vergaderingen waar het beleid van Ús Koöperaasje wordt besproken.

Het kan zijn dat je nog vragen hebt over het lidmaatschap die hier niet beantwoord zijn. Kijk in onze FAQ of neem contact met ons op.