Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 januari 2024

Vacature algemeen bestuurslid Ús Koöperaasje

plaatsingsdatum: 18-01-2024 I reacties uiterlijk 29-02-2024

Over Ús Koöperaasje

Als Ús Koöperaasje helpen we inwoners van Fryslân die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. We ondersteunen initiatieven en coöperaties waar dat nodig is, met bijvoorbeeld kennis, praktische hulp of het leggen van verbinding met andere coöperaties. Zo bereiken we samen meer! Het bestuur van Ús Koöperaasje houdt zich bezig met belangenbehartiging voor coöperaties, zowel bij overheden als op andere vlakken. Samen met de koepels in Groningen en Drenthe zijn we een beweging gestart: ‘de VanOns beweging’. Het bijzondere is dat we ons eigen energiebedrijf hebben, Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatief bedrijf zonder winstoogmerk. De opbrengst blijft daardoor binnen de beweging en wordt ingezet voor nieuwe duurzame activiteiten en projecten op regionaal en lokaal niveau. Zodoende dragen we stap voor stap bij aan een groenere wereld.

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wij zoeken twee bestuursleden

Ús Koöperaasje werkt aan de verdere professionalisering van haar vereniging om het belang van lokale energiecoöperaties zo goed mogelijk te ondersteunen. In verband met het aftreden van één van de bestuursleden en het feit dat we in het kader van de verdere professionalisering extra slagkracht kunnen gebruiken, ontstaan er twee vacatures.

Als bestuurslid kom je te werken binnen een constructief team. Jij bent een echte verbinder die affiniteit heeft met, en kennis van, de beweging van lokale energiecoöperaties. Na ontvangst van je reactie volgt een gesprek. De sollicitatiecommissie draagt het bestuurslid voor aan de leden, die zij geschikt acht voor de taken en die passen bij de profielschets. We hopen de kandidaten te benoemen in de eerstvolgende ALV (mei 2024).

Wat zoeken wij in de nieuwe bestuursleden?

• Je behartigt de belangen van Ús Koöperaasje;
• Je hebt kennis van de energietransitie;
• Je hebt affiniteit met de beweging van lokale energiecoöperaties, niet beslist in een bestuurlijke rol;
• Je hebt affiniteit met de juridische aspecten van ondernemen;
• Je wilt een vooraanstaande rol spelen in de energietransitie;
• Je bent een echte teamspeler en kan goed in een team functioneren;
• Je hebt voldoende kritisch vermogen; stelt de goede vragen, durft door te vragen; staat open voor de mening van anderen; hebt moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; durft de lastige vragen te blijven stellen en in te grijpen als dat nodig is en je hebt een ‘rechte rug’ bij moeilijke beslissingen;
• Je signaleert maatschappelijke trends met betrekking tot de energietransitie en de coöperatieve beweging en vertaalt deze naar de Friese praktijk;
• Je hebt een visie op het besturen van maatschappelijke organisaties en in het bijzonder op uitvoeringsorganisaties die voor meerdere opdrachtgevers taken uitvoeren;
• En tot slot heb je affiniteit met Fryslân.

Ben je enthousiast?

Meer informatie over onze organisatie staat op deze website. Heb je belangstelling, maak dat dan duidelijk door uiterlijk 29 februari 2024 een e-mail te sturen t.a.v. Ellen Bruins Slot (voorzitter), naar [email protected]. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ellen Bruins Slot op nummer 06-460 060 43.