Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 24 februari 2023

Oproep provinciale verkiezingen Fryslân op 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van Provinciale Staten. In de aanloop, maar ook daarna kunnen we invloed uitoefenen op de keuzes die worden gemaakt. De energietransitie is voor ons een van de belangrijke onderwerpen. Met een aantal van onze leden en de collega’s van de Friese Milieu Federatie (FMF) hebben we een oproep opgesteld met als titel ‘Mear ROMTE foar WYN OP LÂN yn FRYSLÂN’. We hebben onze achterban expliciet gevraagd dit mede te ondertekenen om te laten zien dat de oproep breed in onze provincie wordt gedeeld.

Naast de FMF en Ús Koöperaasje en achterban is het ondertekend door Vereniging van windturbine-eigenaren in Friesland, VWF, de Windunie: coöperatie van windturbine eigenaren in Friesland/ Nederland, de Feriening Fryske Doarpmûne, de koepel van Friese dorpsmolenverenigingen en Noordenwind: vereniging van burgers voor windenergie in Noord-Nederland.

Op 14 oktober 2022 heeft de Friese windsector ook nog een andere visiestuk gepresenteerd. Dat stuk wordt door ons mede ondersteund. Die visie is meer algemeen van aard en heeft de focus op de Friese energievoorziening. Beide visies vullen elkaar aan. Beide documenten vind je hieronder plus nog de ondersteunende video van de Friese windsector. De documenten zijn ook te downloaden zodat je ze aan je lokale politicus kunt sturen als je dat wilt.