Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Initiatief

Doarpskoöperaasje De Tynje

Doarpskoöperaasje De Tynje is begin september 2023 opgericht vanuit de Werkgroep Duurzaam Tynje. In de statuten zijn de doelen als volgt verwoord:

een coöperatieve vereniging (..) met als doel haar leden en inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties in het werkgebied van de coöperatie, zijnde Tijnje en omstreken, te helpen bij de realisering van een volledig duurzame energievoorziening en heeft voorts ten doel het realiseren van een in alle opzichten duurzame samenleving en leefomgeving in haar werkgebied.

Een belangrijk uitgangspunt bij het handelen van de coöperatie is het maatschappelijk verantwoord, duurzaam en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door coöperatieve inkoop van energie, materialen en diensten ten gunste van haar leden en de Tijnster gemeenschap.

Op de foto staan oprichters Ernst de Groot, Annemarie van Garderen en Andries Idzerda (vlnr). De foto is gemaakt door Arend Waninge.

Een belangrijk uitgangspunt bij het handelen van de coöperatie is het maatschappelijk verantwoord, duurzaam en transparant ondernemen.

Annemarie van Garderen – Voorzitter

Doarpskoöperaasje De Tynje

  • Warrewei 23
  • 8406AA
  • Tijnje