Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 05 maart 2024

Het bestuur stelt zich voor

Aan het woord, Andries Metz: “De kracht van de petten”

Hoi, ik ben Andries Metz. Ik zet me in voor een betere positie voor energiecoöperaties en geloof oprecht dat energie van onderop en samen moet worden georganiseerd. Ik krijg met enige regelmaat vragen zoals ‘Heb jij niet te veel petten op?’ of ‘Waar haal je tijd vandaan om alle dingen te doen je doet?’. En deze vragen snap ik ergens wel, want het is best een lijst. Daarom vertel ik daar graag meer over!

Jullie kennen mij als bestuurslid van Ús Koöperaasje (sinds 2017). Ik werk als projectleider aquathermie en collectieve warmte bij de provincie Fryslân (vanuit de Fryske Flekspool). Daar heb ik de Missy Wetterwaarmte onder mijn hoede. De missy heeft als doelstelling om versnelling aan te brengen in de collectieve warmte in Fryslân, met gebruik van aquathermie. In de missy verbinden en helpen we 15 (vaak coöperatieve) warmteprojecten om stappen te zetten in hun projectontwikkeling. Daarnaast hebben we twee internationale subsidie- en samenwerkingsprojecten, waarin we eigenlijk dezelfde doelstellingen hebben; het versnellen van collectieve aquathermieprojecten die meestal van onderop georganiseerd zijn.

Ik zit in het bestuur van de coöperatie Ús FREON, waarin we ons richten op het organiseren van energiehubs. Ik zie dit als enorme kans voor energiecoöperaties! We creëren ontwikkelkansen en zo kunnen energiecoöperaties weer energievoorzieningen voor hun eigen gemeenschap organiseren. Daarnaast ben ik sinds kort voorzitter van de raad van commissarissen van Energie Samen. Daar was ik de afgelopen jaren al bestuurslid, maar we zijn naar een fusie tussen de coöperatie en het bedrijfsbureau wat van stoeltjes gewisseld. Energie Samen is een belangrijke vereniging voor heel coöperatief Nederland en heeft een belangrijke lobbypositie om onze coöperaties een betere positie te geven. Tenslotte ben ik nog bestuurslid bij de Amelander Energiecoöperatie.

Maar hoe is dat allemaal dan te combineren?
In mijn hoofd is dat heel simpel; het draagt allemaal bij aan een betere positie voor energiecoöperaties. In Ús FREON is dat heel praktisch, want daar zitten we op het snijvlak van de technische en maatschappelijke ontwikkeling van energie. In Ús Koöperaasje, Amelander Energiecoöperatie (AEC) en Missy Wetterwaarmte ervaar en hoor ik van de eerste hand welke knelpunten er zitten bij coöperatieve energieprojecten. Door de uitwisseling in deze projecten kan ik me beter verplaatsen in de coöperaties en hun omstandigheden en ze beter ondersteunen. In diezelfde Ús Koöperaasje, bij de provincie en bij Energie Samen kan ik me inzetten voor betere condities voor deze projecten.

Ondanks dat er soms verschillende belangen spelen lukt het mij altijd om bruggen te slaan en de neuzen dezelfde kant op te laten staan. Dit is juist gemakkelijker door het doorleven en ervaren van al die verschillende perspectieven en belangen. Hiermee blijf ik bijdragen aan de coöperatieve beweging!