Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 20 juli 2023

FREON bijeenkomsten

We maken goede vorderingen met FREON om te komen tot ‘Een Energiek en Zelfstandig Fryslân’ waarin we betaalbare, duurzame en hernieuwbare energie willen produceren met lokale Friese partijen. Samen met de provincie en vertegenwoordigers van de Friese Energie Tafel hebben we een onderzoeksplan opgesteld. Doel van het onderzoekplan is helderheid te bieden over haalbaarheid en aanvaardbaarheid van onze propositie. Met specifieke aandacht voor financiële stromen, vormgeving energiehubs, planning, draagvlak en landschappelijke inpassing. We willen dit onderzoek graag als gelijkwaardige partner van de provincie uitvoeren. Door hier te klikken vind je informatie, de achtergronden en stand van zaken van FREON, hoe je mee kunt doen en steun kunt geven als je dat wilt!

Er staan nog twee bijeenkomsten op de planning, leuk als je bij interesse of nieuwsgierigheid bij één van de twee aanwezig kunt zijn. De bijeenkomsten zijn op:
25 juli 2023: Achterban bijeenkomst: 19:30 uur Van der Valk Sneek
22 augustus 2023: Achterban bijeenkomst: 19:30 uur Van der Valk Sneek

We hopen zoveel mogelijk van de vragen te kunnen beantwoorden tijdens de bijeenkomsten. Mochten er nu al vragen zijn, neem dan vooral contact met ons op via [email protected]!

Hartelijke groet,
Ús Koöperaasje