Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 februari 2023

Wat houdt 'koepelorganisatie' in?

Us Koöperaasje is een koepelorganisatie, wij hebben samen met onze Groningse (GrEk) en Drentse partners (Drentse Kei) leden in de vorm van lokale coöperaties. Samen met deze leden hebben wij een eigen energie leverancier; Energie VanOns.  

Us Koöperaasje is een coöperatie; een coöperatie is van oudsher een samenwerkingsvorm waarin iedereen gelijkelijk participeert. Het is een transparante ondernemingsvorm en een open structuur met wel de mogelijkheid om bedrijfsmatig te opereren, maar tegelijkertijd een grote inspraak van de leden.