Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 februari 2023

Hoe kan ik mij aanmelden als coöperatie?

We gaan er in dit geval van uit dat je een Friese energiecoöperatie (in oprichting) bent. Je kan je aanmelden bij Us Koöperaasje en een verzoek tot lidmaatschap indienen. We maken kennis met elkaar en het bestuur gaat de aanvraag behandelen – indien alles goedgekeurd is dan ben je lid van Us Koöperaasje. Vervolgens brengt Us Koöperaasje jullie in contact met Energie VanOns. Lidmaatschap van Us Koöperaasje is een vereiste om wederverkoper van Energie VanOns te worden.