Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Webinar over dorpsmolens op 1 mei

01 mei 2024
20.00 tot 21.00 uur

Op woensdag 1 mei 2024 (om 20.00 uur) organiseert de Stienzer Energykoöperaasje U.A. (StEK), in samenwerking met Ús Koöperaasje, een webinar over dorpsmolens.

Dit doen wij, omdat wij vinden dat de provincie meer ruimte moet bieden voor dorpsmolens in Friesland dan dat zij nu doet.

Het moment om hieraan te werken, is nu omdat de provincie Fryslân kortgeleden het ontwerp aanpassing Omgevingsverordening heeft gepubliceerd. Dit staat op: www.fryslan.frl/omgevingsverordening. In deze verordening wordt ook het ‘oprichten’ van dorpsmolens geregeld.

Nu is het moment om de provincie te overtuigen! Dat kan door een zienswijze in te dienen. Let op: het indienen van een zienswijze moet vóór 13 mei 2024 worden gedaan.

Wij zijn nu bezig met het schrijven van een zienswijze. Deze zienswijze willen we delen met andere energiecoöperaties.

Onder het motto ‘Samen sterk(er)’ willen we er zo voor zorgen dat vanuit ons, de Mienskip, een dringend verzoek aan de provincie wordt gedaan om meer dorpsmolens mogelijk te maken. Hoe meer energiecoöperaties de zienswijze ondersteunen, hoe meer impact.

Het webinar begint op woensdag 1 mei om 20.00 uur. In de eerste 30 minuten zal Stienzer Energykoöperaasje haar werk- en zienswijze toelichten. Vervolgens is er ongeveer 30 minuten ruimte om er met elkaar over van gedachte te wisselen. Dan sluiten we rond de klok van 21.00 uur.

Wil je het webinar volgen en meedoen? Zet dan dit webinar in je agenda!

Klik -op woensdag 1 mei- hier om naar de Teamsmeeting te gaan

Of log zelf in via Teams:
Vergadering-id: 344 157 257 292

Wachtwoordcode: yRnF2k