Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

GroenLunch

13 maart 2023
12.00 - 13.15
De Kanselarij, Leeuwarden

Dan verhuizen we maar naar Noorwegen… (of toch niet)!

De zeespiegel stijgt! Houden we wel droge voeten? “Twee derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Wij leven in de gevaarlijkste delta van Europa” aldus oud-dijkgraaf Bert Middel. De waterhuishouding, en de enorme uitdaging die hier ligt houdt ook de FMF bezig. Daarom organiseren we deze GroenLunch die in het teken staat van de stijgende zeespiegel.

Houden we het in Fryslân wel droog?  Die vraag dringt zich steeds meer op. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. In het sombere en toch realistische scenario van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kan de zeespiegel tot vijf meter stijgen in honderd jaar, en tot wel vijftien meter in de eeuwen daarna. Dat kan voor lage delen van Fryslân veel impact hebben.

Hoe raakt dit onze manier van leven? Kunnen we nog wel overal wonen? Zijn steeds hogere dijken de oplossing of moeten we anders gaan bouwen? Wat betekent dit voor ons landschap en voor de invulling van het nieuwe landelijke kader ‘Water en bodem sturend’?

Of – geven we het land terug aan de zee en verhuizen we met z’n allen naar Noorwegen? In het hooggelegen Noorwegen is zeespiegelstijging ver weg. Ook is het land dunbevolkt. Op het Noorse Journaal nodigde de burgermeester van Skien (+28m NAP) onlangs alle Nederlanders uit: “De Nederlanders zijn meer dan welkom. We hebben jullie nodig en misschien hebben jullie ons ook wel nodig”.

Tijdens deze GroenLunch geven oud-dijkgraaf Bert Middel, landschapsarchitect Els van der Laan en Monique Plantinga van waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân hun visie op deze grote water- en bouwuitdaging.