Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Groenlunch: Burgers in de voorhoede van maatschappelijke beweging

19 februari 2024
12.00 - 13.00 uur
De Kanselarij, Turfmarkt 11 Leeuwarden

Kansen van de Omgevingswet en het Uitdaagrecht

Kan een nieuwe wetgeving zoals het ‘uitdaagrecht’ en de Omgevingswet helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen? Met het uitdaagrecht kunnen tûke burgers, boeren en natuur- en maatschappelijke organisaties taken van gemeenten, provincie en waterschappen overnemen als zij denken dit beter, slimmer of goedkoper te kunnen uitvoeren. Daarmee hebben zij meer invloed op de ontwikkeling van een mooi en duurzaam Fryslân. Ook met de komst van de nieuwe Omgevingswet zijn de mogelijkheden voor inwoners en maatschappelijke organisaties om zelf het initiatief te nemen vergroot. Tijdens deze GroenLunch staan we stil bij de kansen die het uitdaagrecht en de Omgevingswet bieden.

De beste ideeën komen van mensen die weten wat er écht aan de hand is. Het uitdaagrecht en de Omgevingswet stimuleren een actieve samenwerking tussen de overheid en burgers, waarbij beide partijen werken aan een veerkrachtige leefomgeving. Dit kan dichtbij huis zijn, maar ook op grotere schaal. Innovatie wordt aangemoedigd, waarbij creatieve ideeën en effectieve strategieën worden ontwikkeld door mensen die direct betrokken zijn bij de uitdagingen waarvoor oplossingen nodig zijn.

Het is niet alleen een oproep tot actie, het is eerder een erkenning van de waarde van verschillende perspectieven en collectieve intelligentie. Hiermee kunnen burgers en andere betrokken organisaties meer invloed op de ontwikkeling van hun directe leefomgeving uit oefenen. In Fryslân is er al ervaring opgedaan met de toepassing van het uitdaagrecht. Een mooi voorbeeld hiervan is Natuer mei de Mienskip. Dit samenwerkingsverband van 11 organisaties, waaronder natuurbeheerders en landbouwpartijen, is gericht op het realiseren van het Friese natuurnetwerk. Kan deze opgedane kennis ook ingezet worden voor de aanpak van het stikstofprobleem of duurzame energie?

De spreker: Thijs Harmsen I Kennisnetwerk Participatie en Uitdaagrecht

 Thijs Harmsen van het landelijk “Kennisnetwerk Participatie en Uitdaagrecht” zal tijdens deze GroenLunch de verschillende mogelijkheden bespreken, met veel voorbeelden uit de (Friese) praktijk. Hij moedigt de Friese overheden aan om meer ruimte te geven aan lokale burgerinitiatieven en heldere spelregels op te stellen zodat burgers weten waar zij aan toe zijn.

Hij zal ingaan op:
–             Invloed die je kunt uitoefenen op de inrichting van het landelijk gebied;
–             De inrichting van de directe leefomgeving rondom je huis;
–             Taken die overgenomen kunnen worden van gemeente of provincie als je als natuurclub of bewonerscollectief denkt dat je het beter, slimmer en goedkoper kunt doen.

Kom je ook?

De Omgevingswet en het uitdaagrecht, zorgt voor veranderingen én kansen. Ben jij een beleidsmaker, betrokken burger of ben je onderdeel van een maatschappelijke organisatie? Dan mag je deze sessie niet missen! Meld je aan om zeker te zijn van een plekje in de zaal.

Meld je kosteloos aan voor de lezing. Tot maandag 19 februari!

Praktische informatie

Locatie: De Kanselarij
Adres: Turfmarkt 11, Leeuwarden
Lunch: Er zal een lunch aangeboden worden tegen een kleine vergoeding
Datum: maandag 19 februari 2024
Tijdstip: Van 12.00 uur tot 13.00 uur
Aanmelden voor dit gratis event