WEN ontvangt PAW subsidie

Het is gelukt! Wijnjewoude is geselecteerd om als voorbeeld te dienen hoe een plattelandsdorp van het aardgas af kan. Het was lang spannend, maar nu is bekend dat de Minister van Binnenlandse Zaken de plannen van WEN als kansrijk beoordeelt. Daarom komt er maar liefst ruim € 4 miljoen voor het dorp beschikbaar uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze bijdrage is vooral bedoeld om alle inwoners van Wijnjewoude te helpen bij hun plannen om hun huis te verduurzamen en met behulp van groengas aardgasvrij te worden.

Helaas komen de projecten Warm Heeg (collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp, uit het oppervlakte water van het Hegermeer) en in de Oranjewijk te Leeuwarden (het uitfaseren van aardgas van 1200 woningen in deze historische wijk) niet in aanmerking voor deze bijdrage. Minister Ollongren kende eind oktober aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van een dorp, wijk of buurt.

Lees hier het volledige artikel vanuit Wijnjewoude.