Webinars en bijeenkomsten najaar 2020

Het verenigingsbureau van Ús Koöperaasje is ook in de zomer druk geweest met diverse overleggen rondom RES en de klimaatagenda, voorbereiden van het invullen van bestuursfuncties, op orde brengen van de ICT en het – coronaproof – ondersteunen van energiecoöperaties en aspirant coöperaties.

We willen graag onze leden en geïnteresseerden op de hoogte houden van allerlei actuele zaken en ontwikkelingen en dit doen we via diverse webinars en (online) bijeenkomsten.

Het programma is als volgt:

wo. 16-09-2020 Webinar Lokaal Eigendom
di. 29-09-2020 Webinar Energiecoach (vervolg voor energiecoaches en mensen die dit eventueel willen worden)
wo. 21-10-2020 Webinar Marketing/ledenwerving (samen met Netwerk Duurzame Dorpen)
wo. 18-11-2020 Webinar Projectbureau Energie Uitvoering Fryslan (PEUF)         
wo. 16-12-2020 Webinar (piek)productie van zon- en windenergie en afstemmen vraag & aanbod

Onze online bijeenkomsten beginnen allemaal om 19.30 uur. T.z.t. volgt het programma, de uitnodiging en de link naar het Webinar. Aanmelden hiervoor is verplicht.

Najaars-ALV op 25-11-2020

De volgende Algemene Leden Vergadering van Ús Koöperaasje is, onder voorbehoud, op woensdag 25 november 2020 om 19.30 uur.

Liefst op een nader te bepalen geschikte locatie in Friesland, maar als het niet anders kan, via Teams – online.

Lokale Energie Monitor 2020

Binnenkort ontvangen onze leden weer de jaarlijkse enquête van HIER opgewekt met betrekking tot de actuele Lokale Energie Monitor. Uiteraard verzoeken wij iedereen om hieraan deel te nemen en deze zo volledig mogelijk en op tijd in te vullen en op te sturen. Meer hierover leest u hier: https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor