Uitnodiging: Wonen na het Klimaatakkoord

‘Het klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor de gewone mensen is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Mensen vragen zich af wat er voor hen allemaal bedacht wordt aan de klimaattafels. Antwoorden moeten komen van een samenwerking tussen overheid, woningcorporaties en innovatieve bouwbedrijven.’

Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel wonen, komt uitleg geven aan mensen uit de wijken van Leeuwarden. Door middel van enkele filmpjes van keukentafelgesprekken wordt de problematiek ingeleid en ook de zaal komt aan het woord. Wanneer krijgen de mensen zekerheid over het moment waarop ze van het gas af gaan? Kan ik die nieuwe ketel wel betalen?

Harro Eppinga, voorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie Elkien, maakt ook deel uit van het forum waaraan de vragen gesteld worden. Uit de keukentafelgesprekken blijkt veel onzekerheid en onduidelijkheid over de wijkgerichte aanpak. Hoe komt het bijvoorbeeld met de koopwoningen in een wijk met huurwoningen? Wat betekent de hele operatie voor mijn huurprijs en mijn energiekosten? Kan ik dat wel betalen?

Biense Dijkstra van bouwbedrijf Dijkstra Draisma heeft al ervaring met energie neutrale woningen, zonder gasaansluiting. Maar kan dat ook in een oud huis? En wat voor mogelijkheden hebben buurtinitiaitieven?

Een debat met deze drie deskundigen, genodigde belanghebbenden en mensen uit de wijk vindt plaats op zaterdag 2 maart van 16-18 uur in de Wijkkoepel, De Hooidollen 17, Leeuwarden.

wonen na klimaatakkoord