Terugleveren aan Energie VanOns

Kan ik mijn eigen opgewekte energie salderen?

Als u zelf duurzame energie opwekt – bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen – kunt u onbeperkt tot uw eigen verbruik salderen. Op de jaarafrekening die u van Energie VanOns ontvangt staat de hoeveelheid elektriciteit die u zelf hebt verbruikt. Daarvan wordt de energie die u zelf hebt opgewekt afgetrokken. Dit tegen elkaar wegstrepen van het eigen stroomverbruik tegen de eigen stroomopwekking wordt salderen genoemd.

Ter voorbeeld: stel u wekt met uw zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op en uw eigen verbruik is 3.500 kWh, dan wordt tot 3.000 kWh gesaldeerd. De resterende 500 kWh brengt Energie VanOns bij u in rekening tegen het leveringstarief inclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw.

salderen

Hoe zit het met salderen bij een dubbele meter?

Als u een dubbele elektriciteitsmeter heeft, dan wordt de opgewekte energie in de normaaluren gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren (hoog tarief). Hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren (laag tarief). De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie.

Wat als ik meer teruglever dan dat ik verbruik?

Wekt u meer op dan dat u verbruikt, dan vergoeden wij dezelfde prijs voor elektriciteit als u normaal betaalt, maar onder (verplichte) aftrek van de wettelijke energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw.

Ter voorbeeld: stel u wekt met uw zonnepanelen 5.000 kWh per jaar op, maar uw eigen verbruik is slechts 3.000 kWh. Allereerst wordt dan tot 3.000 kWh gesaldeerd. Voor de 2.000 kWh die u daarnaast netto teruglevert, ontvang u van ons het kale leveringstarief (het leveringstarief exclusief energiebelasting, ODE en btw).

terugleveren

 

 

Ik heb zonnepanelen laten plaatsen, aan wie moet ik dit doorgeven?

Als u zonnepanelen op uw dak heeft laten installeren, dan dient u dit aan te melden bij uw netbeheerder. Dit kunt u doen door de zonnepanelen te registreren op de website www.energieleveren.nl. Ook is het handig om dit aan ons door te geven, zodat wij het gehanteerde voorschotbedrag kunnen aanpassen. Neem daarvoor contact met Energie VanOns op.

Hoe lees ik de meterstand voor teruglevering af op mijn meter?

Digitale meter:
De teruglevering wordt apart weergegeven op uw elektriciteitsmeter. Terugleverstanden worden meestal aangeduid met ‘R1’ of ‘R2’. Als u twijfelt, kunt u bij uw netbeheerder navragen of uw meter geschikt is voor teruglevering. Zo nodig kunt u door uw netbeheerder een dergelijke meter laten installeren. Sommige klanten hebben ook een extra digitale meter die de productie van de zonnepanelen meet. Deze geeft de productie aan, maar dat is niet gelijk aan wat u teruglevert aan het net. U verbruikt immers zelf ook een deel van die energie. Geef de stand van deze meter dan ook graag niet door aan NLD energie als meterstand voor de teruglevering.

Analoge meter:
Een analoge meter is in principe direct al geschikt voor teruglevering en saldering. De meter moet dan wel achteruit kunnen draaien. Vraag uw netbeheerder of uw meter dit kan of controleer, wanneer u al zonnepanelen heeft, op een zonnige dag of uw meterstand na een paar uur productie lager is geworden. Wanneer uw meter ongeschikt blijkt voor teruglevering, kunt u bij uw netbeheerder een nieuwe meter aanvragen. U zult dan vrijwel altijd een digitale meter ontvangen.

 

Meer informatie en veelgestelde vragen:

Vindt u hier: https://energie.vanons.org/klantenservice/