Parijs: Het kan – maar wel snel!

Er is een rapport verschenen over de stand van zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs en de belangrijkste conclusie is: The overarching conclusions of the report are that there is an urgent need for accelerated short-term action and enhanced longer-term national ambition, if the ... Lees meer

Column: Een Deltaplan, maar dan groot

"Een Deltaplan, maar dan groter." Na de watersnoodramp van 1953 werd duidelijk dat alleen op grote schaal de veiligheid en comfort van bewoners van Zeeland en Zuid-Holland konden worden zeker gesteld. Het Deltaplan was daarmee geboren.     De overheid legde zichzelf middels de ... Lees meer

Duurzame Dinsdag

Graag stellen wij iedereen even op de hoogte van onderstaand bericht; dus heb je een duurzaam idee? Stuur het in! http://www.duurzamedinsdag.nl/ ... Lees meer

Inspiratiebijeenkomst: ‘Naar meer duurzame vormen van energie in NO Fryslân’

De regio Noordoost Fryslân heeft hoge ambities. Onder meer op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkende gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie hebben zich de uitdaging gesteld om in Noordoost Fryslân 2025 40% duurzame energie op ... Lees meer