De concept-RES Fryslân is klaar

In de concept Regionale Energie Strategie staat welke elektriciteit er al wordt opgewekt in Fryslân, welke elektriciteitsprojecten op de planning staan en welke kansen er zijn om onze woningen duurzaam te verwarmen. Een groot aantal van onze leden heeft deelgenomen aan de atelier-sessies. In deze ... Lees meer

Parijs: Het kan – maar wel snel!

Er is een rapport verschenen over de stand van zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs en de belangrijkste conclusie is: The overarching conclusions of the report are that there is an urgent need for accelerated short-term action and enhanced longer-term national ambition, if the ... Lees meer

Column: Een Deltaplan, maar dan groot

"Een Deltaplan, maar dan groter." Na de watersnoodramp van 1953 werd duidelijk dat alleen op grote schaal de veiligheid en comfort van bewoners van Zeeland en Zuid-Holland konden worden zeker gesteld. Het Deltaplan was daarmee geboren.     De overheid legde zichzelf middels de ... Lees meer

Duurzame Dinsdag

Graag stellen wij iedereen even op de hoogte van onderstaand bericht; dus heb je een duurzaam idee? Stuur het in! http://www.duurzamedinsdag.nl/ ... Lees meer