De concept-RES Fryslân is klaar

In de concept Regionale Energie Strategie staat welke elektriciteit er al wordt opgewekt in Fryslân, welke elektriciteitsprojecten op de planning staan en welke kansen er zijn om onze woningen duurzaam te verwarmen. Een groot aantal van onze leden heeft deelgenomen aan de atelier-sessies. In deze ... Lees meer

Parijs: Het kan – maar wel snel!

Er is een rapport verschenen over de stand van zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs en de belangrijkste conclusie is: The overarching conclusions of the report are that there is an urgent need for accelerated short-term action and enhanced longer-term national ambition, if the ... Lees meer

Radio 1 op bezoek in Heeg

Vandaag haden de coöperatie Duurzaam Heeg en Sybrand Frietema de Vries Radio 1 op bezoek om te praten over het Akkoord van Raerd, waaronder ook Ús Koöperaasje werd genoemd. Luister het radioprogramma hier terug: Radio 1 Terugluisteren vanaf minuut 32. Meer weten over het Akkoord van Raerd? Lees ... Lees meer

Wat brengt het Energieakkoord?

Op de ALV van 9 oktober hebben wij het volgende met alle (aspirant)leden afgesproken: In november zou Ús Koöperaasje een aparte bijeenkomst beleggen over de nadere uitwerking van het Energieakkoord omdat hier veel vragen over zijn. Hieronder lees je de laatste stand van zaken. De invulling van ... Lees meer