Meer boeren bij Energie VanOns

Melkveehouders die de melk leveren aan Friesland-Campina kunnen een extra beloning krijgen voor hun melk, indien zij groene stroom produceren via wind, zon of mest, maar ook als zij groene stroom afnemen van Energie vanOns!

Bij Friesland-Campina heet dat protocol Foqus Planet, waaraan elke boer moet voldoen. Dit protocol keurt het management van de boer op meerdere punten, waaronder energiebesparing. Hoe meer punten hoe hoger de beloning. Indien er heel goed gescoord wordt op alle onderdelen dan kan het voordeel voor de boer oplopen tot wel 2 cent per kg melk. Zo’n bedrijf levert dan “Planet Proof” melk. Energiebesparing helpt daarbij. Het kan een mooie reden zijn om melkveebedrijven te werven voor Energie VanOns. Om onze concurrerende tarieven hoeft men het niet te laten!

Wij roepen alle coöperaties op om contact te zoeken met de lokale boeren en daarmee te overleggen over samenwerking. Kansen liggen er in energielevering door Energie VanOns, in het gezamenlijk exploiteren van productiefaciliteiten (zonnedaken, windmolen, etc.).  Te denken valt aan het organiseren van een inloopavond waarin het concept van de lokale energiecoöperatie en van Energie VanOns wordt toegelicht.

Hierbij de officiële tekst uit Foqus Planet van Friesland Campina:

Energiebesparing

Dat energiebesparing leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen spreekt voor zich: elke niet verbruikte kWh, liter diesel of kuub gas hoeft niet te worden opgewekt en dus is er geen uitstoot. Als de melkveehouderij het totale energieverbruik (gas, elektra en diesel samen) met de helft zou verminderen, dan levert dat een verlaging van de carbon footprint op van 40 gram CO2-eq per kg melk (ongeveer 3 procent). In de praktijk zijn de verschillen in energie-efficiënte tussen melkveebedrijven groot. De bedrijven die nu een hoog energieverbruik hebben, kunnen wellicht meer besparen. Mogelijke maatregelen zijn; energiezuinige verlichting, goed instellen van voorkoelers, warmteterugwinning uit melk of mest en spaarzaam inzetten van de juiste trekker.

Opwekken van duurzame energie

Melkveehouders die duurzame energie opwekken met zon, wind of mest zijn naast melkproducent ook duurzame energieproducent. Als de hele melkveehouderij het elektriciteitsverbruik zou vergroenen, levert dat gemiddeld een verlaging van de carbon footprint op van 34 gram CO2-eq per kilogram melk (ongeveer 3 procent). Overigens heeft het inkopen van groene stroom hetzelfde effect op de CO2-uitstoot. De bijdrage van gasgebruik van melkveebedrijven aan de carbon footprint is maar klein (ongeveer 0,2 procent), maar voor diesel is de bijdrage groter, namelijk ongeveer 35 gram CO2-eq per kg melk (ongeveer 3 procent).