Lokale hulp gevraagd voor Urgenda-acties

Urgenda heeft in het kader van de uitvoering van de klimaatzaak een aantal bijzondere projecten lopen (onderdeel van het 54puntenplan).  Op vijf van de 54 maatregelen voert Urgenda campagne en vraagt lokale energie coöperaties om hulp. Het zijn projecten die niet alleen bijdragen bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot, maar ook zorgen voor een lagere energierekening en wellicht nieuwe leden voor de coöperatie. 

Voor deze activiteiten maakt Urgenda allerlei middelen (filmpjes, flyers, website) die jullie kunnen gebruiken. Er is ook bescheiden budget in geval een coöperatie kleine kosten moet maken. De acties lopen vanaf nu tot juni 2021.

Urgenda organiseert inspiratiesessies waar je alles hoort over de 5 Urgenda-projecten. Er zijn in de komende weken 3 sessies gepland met Marjan Minnesma: dinsdag 24, woensdag 25 november (20.00 uur) en woensdag 9 december (19.30).  Tijdens de zoom bijeenkomst (duurt ongeveer 1 uur) licht Marjan de projecten toe.

Wie wil deelnemen aan een zoom, kan het laten weten aan Andrea van de Graaf van Urgenda. Graag erbij vermelden voor welke avond je je aanmeldt! Zij zorgt ervoor dat je op de lijst komt en de link voor de betreffende avond toegestuurd krijgt.

Hieronder een lijst van de projecten. Urgenda maakt communicatiemiddelen (flyers, website), heeft budget voor materiaal en ook af en toe kleine bedragen voor uren vanuit coöperaties.

Als er nog vragen zijn, stel ze aan Andrea: andrea.vande.graaf@urgenda.nl of 06 2424 2941

De projecten gaan onder andere over:

  • 1 miljoen bomen planten: https://meerbomen.nu;
  • Campagne “Zet ‘m op 60”:  CV ketels van 80/90 graden naar 60/70 zetten https://zetmop60.nl;
  • 25 zwembaden helpen om 15% energie te besparen (bonus voor elk zwembad dat je aanbrengt);
  • Deuren dicht: campagne om deuren in winkels in de winter dicht te doen;
  • Lichten uit:  ’s nachts in bedrijfspanden en kantoren.