Iepen Mienskips Fûns – juist ook voor duurzame energie

Het Iepen Mienskips Fûns is speciaal in het leven geroepen om lokale projecten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van cultuur, zorg, landschap en – natuurlijk – duurzame energie. Maar ook projecten die de bereikbaarheid van uw dorp of regio beter maken zijn mogelijk. Kortom, met een bijdrage uit dit fonds brengt u uw ideeën tot leven.

Spelregels

Een idee indienen is niet ingewikkeld. Wel zijn er een paar spelregels, zoals die zijn omschreven in de folder:

  • Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio en dat u uw project samen met anderen uitvoert. Iedereen doet mee.
  • Organisaties, bedrijven of personen met winstoogmerk kunnen geen initiatieven indienen.
  • Uw idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat u formeel bericht heeft over het ontvangen van subsidie (voor projecten onder de € 10.000,-).
  • Om uw projectidee subsidie te kunnen verlenen is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een projectplan, een kostenbegroting, een dekkingsplan en indien van toepassing een inschrijving bij Kamer van Koophandel. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent voegt u een volmacht toe.
  • U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee.

Stappen

De regeling is bedoeld om zonder veel papierwerk uit te kunnen voeren. De stappen die er zijn, zijn de volgende:

 

  1. U kunt uw idee indienen op de site van Streekwurk. Een formulier invullen met een korte omschrijving van uw idee is voldoende.
  2. Er wordt contact met u opgenomen om uw idee verder te helpen.
  3. Uw subsidieaanvraag moet na contact met uw contactpersoon bij de gemeente of het projectbureau in uw regio uiterlijk 31 maart 2015 binnen zijn. Lukt het niet of bent u net te laat? Geen nood – het subsidie-loket van Streekwurk zal later weer open gaan.
  4. Wilt u alvast aan de slag met uw projectidee? U kunt bij het projectbureau (Streekwurk-loketten) in uw regio terecht voor uw vragen hierover. Zij helpen u graag verder.

Mocht u vragen hebben over grotere projecten of de energie-subsidie SDE+? Klik dan hier.