Het bestuur van Ús Koöperaasje

Het bestuur van Ús Koöperaasje is als volgt samengesteld:

Mevr. Marga Waanders, voorzitter

Ik ben Marga Waanders en ben in het dagelijks leven Burgemeester van Waadhoeke. Daarnaast ben ik ook voorzitter van Ús Koöperaasje. Dit doe ik omdat ik van onderop wil meewerken aan de verduurzaming van Fryslân. Daar wordt Fryslân nog mooier en schoner van en de Friezen sociaal en economisch sterker! Ik wens dat alle energie die Fryslân nodig heeft 100% groen is, voor 100% wordt geproduceerd in Fryslân én waarbij de winst 100% in Fryslân blijft. Dan is de cirkel echt rond!

Dhr. Jappie Rijpma, penningmeester

Mijn naam is Jappie Rijpma en mijn achtergrond is bedrijfeconomisch adviseur in de Landbouw. Vandaar dat ik ook penningmeester ben bij Ús Koöperaasje. Ik vind het belangrijk om de regionale economie en cohesie, de mienskip, te stimuleren. Mijn visie is een Fryslân die zelfstandig is in eigen energie via Ús Koöperaasje en Energie VanOns.

Dhr. Edgar Fraiquin

Ik ben Edgar Fraiquin en bij Us Koöperaasje algemeen bestuurslid. In het dagelijks leven werk ik als Adviseur Duurzaamheid bij Empatec. Mijn doel op korte termijn het verenigen en ondersteunen van burgers in de energietransitie. Mijn droom die uit kan komen is op de lange termijn een zo gezond mogelijke aarde achterlaten voor mijn dochters.

Momenteel is de functie van secretaris vacant.

Bij Ús Koöperaasje hebben we de volgende openstaande vacature:
initiatievenbegeleider

Verenigingsbureau van Ús:
Mw. Astrid Koops-Tippersma (communicatie- en bureaumanager)
Dhr. Jac Pluis
Dhr. Almar Wimer Siebenga

Vertegenwoordiging Ús Koöperaasje in het bestuur van Energie vanOns:
Dhr. Edgar Fraiquin

Adviseur Ús Koöperaasje:
Dhr. Bouwe de Boer