De administratie & de belastingdienst

Een energie coöperatie opgericht – wat komt er administratief bij kijken?

Sinds 1 november 2014 ben ik – met toch wel enige trots – penningmeester van de Bildtse Energie Coöperatie UA. Binnen vijf weken na de oprichtingsdatum kwam de belastingdienst om de hoek met haar brief ‘vaststelling belastingplicht’. In deze brief wordt vermeld dat onze coöperatie verplicht is digitaal aangiften, opgaven te doen en een administratie moet bijhouden. In deze column behandel ik globaal een aantal punten waar een beginnende energie coöperatie rekening mee moet houden.

Administratie

In de eerste plaats zijn coöperaties wettelijk verplicht een goede administratie te voeren. Met een administratie wordt bedoeld alle gegevens van de coöperatie die worden vastgelegd. In de praktijk zal met name het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van belang zijn. De coöperatie is verplicht deze administratie (inclusief alle bonnen en facturen) zeven jaar te bewaren.
Zie voor meer informatie over de administratie ook op de website van de belastingdienst.

Deponeren Jaarrekening

Een coöperatie is wettelijk verplicht jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening moet worden goedgekeurd door de leden van de coöperatie. Deze jaarrekening moet voor 31 juli zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De leden kunnen uitstel verlenen van zes maanden aan het bestuur voor het opstellen en indienen van de jaarrekening. Dat betekent dat de jaarrekening in ieder geval voor 31 januari van het volgende jaar moet zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Zie voor meer informatie over de jaarrekening en het deponeren daarvan ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Vennootschapsbelasting

Op basis van de huidige fiscale wetgeving zijn energie coöperaties belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ik krijg geregeld mailtjes met de vraag of over startbijdrage/subsidie voor Lokale Energie Coöperaties ook vennootschapsbelasting moet worden betaald. Voor de vennootschapsbelasting behoort deze opstartbijdrage/subsidie tot het belastbare bedrag. De wederverkopersvergoeding – die een coöperatie ontvangt indien zij wederverkoper is – behoort eveneens tot het belastbare bedrag. Dat betekent dat als het resultaat van de coöperatie positief is, over deze winst, 20% (tarief 2014) vennootschapsbelasting is verschuldigd. Om te voorkomen dat vennootschapsbelasting moet worden betaald is het van belang om de ontvangen subsidie en de wederverkopers vergoeding in hetzelfde boekjaar ook te besteden.

Meer info nodig

In het voorgaande heb ik in het kort een aantal verplichtingen beschreven waar een beginnende energie coöperatie tegen aan kan lopen. Ik kan me voorstellen dat het voorgaande een aantal vragen oproept bij bestuurders van coöperaties. Schroom dan niet om contact te nemen Ús Koöperaasje via de website.

In mijn volgende column besteed ik aandacht aan de btw-plicht van energie coöperaties.

Klik hier voor alle columns van Simon Visbeek