Andere leverancier Terschelling Energie

Terschelling Energie stapt over naar een andere energieleverancier. Na drie jaar samenwerking met VandeBron, waarmee het contract afliep, is gekozen voor Energie VanOns.

Dit is een noordelijk samenwerkingsverband van bijna honderd energiecoöperaties. Het verband levert groene stroom, deels opgewekt door eigen duurzame energiebronnen in Friesland, Groningen en Drenthe.

De winst die ze maken, geven ze terug aan de regio. Door de overstap neemt Terschelling Energie nu groene stroom af bij een leverancier uit de top tien van de Wiselist.

Bron LC