Ameland – eerste grote zonnepark in Nederland

De gemeente Ameland, daarbij gesteund door ons coöperatie-lid Amelander Energie Coöperatie, heeft een bijdrage van 2,7 miljoen euro gekregen voor het bouwen van een collectief zonnepark. Naar bekend wordt dit het grootste zonnepark van Nederland – het park krijgt een plek bij het vliegveld van Ballum en zal zo’n 10 hectaren beslaan (dat is ongeveer 20 voetbalvelden!). De opgewekte stroom is volgens het persbericht voldoende voor 20% van het verbruik van heel Ameland. Dit is een grote stap naar het energieneutraal maken van het eiland.
Lees hier meer (artikel Trouw).

Uit het persbericht van het Waddenfonds het volgende:
2. Zonne collectief Ameland
Dit project heeft als doel het realiseren van een grootschalig zonnepark een vermogen van 6 MW. Het zonnepark zal na realisatie voorzien in minimaal 20% van het elektriciteitsverbruik van het eiland Ameland. Locatie van het park is het vliegveld van Ameland.
Het project kent tevens een aantal subdoelen: 1) het realiseren van een platform voor duurzame energieopwekking als basis voor nieuwe projecten op het gebied van smart grids, 2) energieopslag, en andere vormen van duurzame energie opwekking zoals methaan brandstofcellen, 3) kennis delen met het samenwerkingsverband Duurzame Waddeneilanden.
Het project is onderdeel van het Parapluprogramma Duurzame Waddeneilanden van het
samenwerkingsverband van de Waddeneilanden VAST. Dit programma richt zich voor de jaren 2012-2013 op duurzame openbare verlichting, zonnestroom, elektrisch vervoer en duurzame aspecten schoolgebouwen. Het Waddenfonds kent aan het project Zonnecollectief Ameland van de gemeente Ameland een subsidie toe van € 2.653.445 (de totale kosten bedragen € 6.900.000)