ALV 2 April

Wij nodigen de leden van Us Koöperaasje uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 April. De vergadering is zoals gewoonlijk weer in De Trilker te Poppenwier, we starten om 19:30 en de inloop is vanaf 19:00 uur. 

De agenda en bijlagen volgen zo snel mogelijk. De officiële uitnodiging, de notulen en de presentaties ontvangt u via de email.