Onze leden in 2020

Wij mogen best trots op onszelf zijn, trots op Ús Koöperaasje, we hebben al meer dan 50 leden!

De afgelopen jaren hebben we met ons hele team, bestuur en onze leden hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn: meer dan 50 aangesloten leden bij Us Koöperaasje! Fantastisch om te zien hoe groot ons netwerk nu is. Bijna alle leden zijn ook aan de slag gegaan met Postcoderoos daken, dit heeft vervolgens weer andere initiatieven geïnspireerd om óók een energiecoöperatie op te richten.

Overal wij komen worden we met veel enthousiasme ontvangen. Steeds meer mensen horen van onze ideeën en plannen, steeds meer mensen willen meehelpen. Dit bewijst dat we samen veel kunnen bereiken: van idee naar werkelijkheid en van onbekend grijs naar bekend groen!